Een zoektocht naar gevelsteen D Fortuyn

Op een unieke locatie in Utrecht, waar Hurks en Van Wijnen de nieuwe multifunctionele woonwijk Zijdebalen realiseren, vond dit voorjaar de onthulling plaats van de gevelsteen D(e) Fortuyn, met daarop een afbeelding van Fortuna. De gevelsteen zat in de gevel van het inmiddels gesloopte pand Zeedijk 22.

De steen wordt eind 2017 teruggeplaatst in de gevel van het nieuwe herenhuis, dat opnieuw de naam ‘De Fortuin’ krijgt. Maar waarom had het pand Zeedijk 22 een gevelsteen met Fortuna? In de uitgave van Oud Utrecht, die deze maand uitkwam, wordt er verslag gedaan naar de zoektocht.

Het is gissen waarom en wie de gevelsteen heeft geplaatst. Vele verklaringen zijn mogelijk: de verklaring kan wellicht gezocht worden in de geschiedenis van het pand en zijn bewoners, maar het kan ook zo zijn da de bewoners van de Zeedijk de naam wel passend voor de ligging van het pand vonden: aan een vaarroute waar de scheepvaart van Fortuna afhankelijk was. Wie weet komt het antwoord ooit nog boven tafel. Wat wel zeker is, is dat de nieuwe bewoners van Zijdebalen blij kunnen zijn met deze mooie, door Jaap Wegerif gerepareerde en door Richard Wendling beschilderde, historische gevelsteen.

Lees hier het hele artikel ‘Een zoektocht naar gevelsteen D Fortuyn uit Oud Utrecht, uitgave april 2017.